Dani javnih politika


Dani javnih politika su dvodnevni seminar posvećen javnim politikama osmišljen s namerom da zainteresovane studente i predstavnike organizacija civilnog drustva upozna sa procesom kreiranja i konkretnim javnim politikama, organizovan 13. i 14. decembra 2013. godine na Fakuletu političkih nauka.

Seminar je organizovan u saradnji sa Centrom za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, uz podršku Fondacije Konrad Adenauer.