rsz_praktičnepolitike

Praktični predlozi javnih politika

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika krajem marta pokrenula je projekat pod nazivom „Praktični predlozi javnih politika“. Ideja ovog projekta stoji u zahtevu usmerenom ka političkim partijama, tj sadašnjim i budućim donosiocima odluka, da ponude konkretne predloge za rešavanje postojećih problema u društvu, umesto iznošenja takozvanih „spiskova“ lepih želja tokom izbornih kampanja.

Celokupna slika našeg političkog okruženja odaje utisak o nedovoljno razvijenom dijalogu svih aktera koji utiču na kreiranje javnih politika. U atmosferi gde stranke i njihovi lideri plasiraju obećanja poput onih o boljem životu, prosperitetu, pravednijem društvu i sličnim opštim formulacijama političkih poruka koje čujemo svakodnevno, nije ni iznenađujuće što građani, a ni stručna javnost, ne može da prepozna jasnu razliku imeđu različitih političkih opcija, osim u liderima. Zato je cilj „Praktičnih predloga“ postavljen kao zahtev prema partijama, da oni sami identifikuju problem koji je za njih neprihvaljiv i da ponude konkretan i razrađen predlog za njegovo rešavanje. Takav pristup u komunikaciji sa strankama na našem političkom tržištu nudi precizniji uvid u ono za šta one zalažu i na koji način vide put do njegovog rešenja.

Tokom trajanja projekta kontaktirali smo sve partije u Srbij, u cilju da im omogućimo da građanima predstave konkretne praktične politike. U projektu učestvovali su: Nova stranka, Srpska narodna partija, Zeleni Srbije, Socijaldemokratska stranka, Socijaldemokratska partija Srbije, Levica,Srpska radikalna stranka, Liberalno demokratska partija, Pokret „Dosta je bilo“, Socijalistička partija Srbije.

Sve stranke su odgovarale na isti set pitanja ali su same birale koju će javnu politiku predstaviti. Ovim smo po prvi put bili u prilici da tokom izborne kampanje od stranaka čujemo konkretne predloge kako bi rešili problem koji smatraju društveno ne prihvatljivim. Cilj projekta bio je da potstakne partije da se u izbornoj kampanji nadmeću predlozima javnih politika a ne floskulama i praznim obećanjima. Takođe, cilj je bio i da se podstakne javnost da u izbornoj ponudi prepozna predloge ppraktičnih politika, kao i da od  političara zahtevaju praktične predloge i rešenja.

Intervjue možete pročitati u nastavku:

Nenad Borovčanin (SPS) – Omladinska politika

Dušan Pavlović (DJB) – Univerzalna socijalna zaštita

Dušan Gamser (LDP) – Pristupanje NATO savezu

Vjerica Radeta (SRS) – Evroazijske integracije

Dragan Popović (LS) – Reforma REM-a

Radosavljević, Ivković (SDS) – Politika jednakih šansi

Dr Maja Timotijević (SDPS) – Potencijali izvoza poljoprivrednih proizvoda

Ivan Karić (ZS) – Potencijal cirkularne ekonomije

Jovan Palalić (SNP) – Migrantska politika

Vladimir Pavićević (NS) – Reforma političkog sistema