Kako rešiti problem nelegalnog oružja i redukovati posed legalnog
gunpolicuy

Da li ste znali da je Srbija peta zemlja u svetu i treća u evropi po broju oružja na 100 stanovnika, sa stopom od 37.8? Ispred nas su samo SAD, Jemen, Švajcarska i Finska. Po procenama MUP-a, u Srbiji ima preko 3 miliona komada oružja u privatnom vlasništvu, (dok neki stručnjaci smatraju da broj ilegalnog […]

Pročitaj više
Gradski prevoz u Beogradu – budžetska rupa bez dna

Politika linijskog prevoza putnika na teritoriji Grada Beograda, ili kako se popularno naziva – gradskog prevoza proizvodi posledice koje predstavljaju veliku štetu Gradu Beogradu. Ovu politiku (obezbeĎivanje javnih usluga graĎanima) kreira Grad Beograd, a prema važećoj odluci usluge obavljaju javno komunalno preduzeće kao i prevoznici kojima je ugovorom povereno vršenje ovih delatnosti. Evidetno je da […]

Pročitaj više
Uvođenje rodne ravnopravnosti u javne politike (gender mainstreaming)

Uvođenje rodne ravnopravnosti u javne politike (gender mainstreaming) uspostavljeno je kao globalna strategija za ostvarivanje rodne ravnopravnosti 80tih godina XX veka. Tačnije, na Četvrtoj svetskoj konferenciji Ujedinjenih nacija o ženama, održanoj u Pekingu 1995. godine, doneta je odluka o uvođenju rodne perspektive u javne politike. Države članice su prihvatile uvođenje rodne perspektive u javne politike […]

Pročitaj više