Reč-dve o Zakonu o volontiranju
volonteri

Zakon o volontiranju koji je u našoj zemlji usvojen 2010. godine prema oceni stručne javnosti ne predstavlja zadovoljavajući pravni okvir za razvoj volontiranja, pre svega zato što tretira volontiranje kao oblik radno-pravnog odnosa, a ne kao dobrovoljnu inicijativu građana. Osim toga, problem predstavlja i to što zakon uvodi opštu obavezu organizatorima volontiranja da vode evidenciju […]

Pročitaj više
Urugvaj bez duvanskog dima
"Smoking, you stink," reads a cigarette package in Spanish that was used in an anti-smoking campaign in Uruguay.

Duvanski dim ubija. Cigarete su adiktivne. Cigarete su, zaključak je, loše. Pušenje nije dobra navika. Duvanski dim je štetan, kako po pušače, tako i po njihovu okolinu. To su pretpostavke na osnovu  kojih se država Urugvaj upustila u odvraćanje građana svoje zemlje od pušačkih navika i zaštitu nepušača od izloženosti duvanskom dimu, pozivajući se na […]

Pročitaj više
Privatnost na internetu?
privatnostinternet

Da li ste znali da jedna od mnogobrojnih privatnih agencija za prikupljanje podataka na internetu ’BlueKai’ poseduje privatne podatke osamdeset odsto američkih građana? Sami podaci uglavnom se odnose na potrošačke navike, hobije, lokacije gde najčešće izlazite na piće ili jedete, ali i o ozbiljnijim stvarima poput okvirima kućnog budžeta ili političkog opredeljenja. Da ste ovu, […]

Pročitaj više
Regulacija prostitucije – modeli i prakse
prostitucija

S vremena na vreme u javnosti Srbije pomene se pitanje odnosa države prema prostituciji, odnosno da li je status quo u kome je prostitucija zabranjena dobar ili bi prostitucija trebalo da bude legalizovana. Početkom godine ova tema ponovo se pojavila u javnosti, makar na par dana. Nakon što je jedan istaknuti političar sugerisao da postoje […]

Pročitaj više
Estonija: Slučaj prvog „elektronskog državljanstva“ na svetu
e-estonia

Estonija, majušna baltička zemlja, nekada članica Sovjetskog saveza, a sada članica Evropske unije, po mnogo čemu je primer na koji se treba ugledati. Oblast u kojoj je Estotnija svakako daleko ispred ostatka sveta jeste svesrdno korišćenje tehnologije i njenih potencijala u korist građana svoje zemlje. Pametna upotreba tehnologije Estonija je država koja u punom kapacitetu […]

Pročitaj više
#SpacePolicy – deregulacija, preduzetništvo i nova industrija
spacepolicy

Kada se govori o naučnim poduhvatima u istraživanju svemira, misleći se pritom na ona novog doba, prve asocijacije su mahom upućene na dostignuća državnih agencija NASA-e i Roskosmos-a. U svetu danas postoji oko pedesetak vladinih agencija koje se na različite načine bave istraživanjem svemira. Međutim, začeci moderne (observatorijalne) astronomije potiču daleko od vladinih kancelarija. U […]

Pročitaj više
Demokratija po hitnom postupku?
demokratija-po-hitnom-postupku_-680x350

Predmet ovog teksta jeste sve učestalija praksa Narodne skupštine da se zakoni donose po hitnom postupku. Cilj teksta jeste da se pokrene rasprava da li donošenje zakona po hitnom postupku narušava demokratičnost ili je samo reč o efikasnijem radu parlamenta. Deseti saziv Narodne skupštine Republike Srbije konstituisan je 16. aprila 2014. godine. Poslanici su se […]

Pročitaj više
Participacija u kreiranju instrumenata javne politike – primer dobre prakse
civilnodrustvo

Kada se govori o instrumentima javne politike, mora se imati na umu da se u njih mogu ubrojati brojne grupe, kao što su regulacija i normativni akti, novi menadžment vlasti, tržišni mehanizmi, oporezivanje, davanja, javna potrošnja, ali i raznovrsni instrumenti iz oblasti obrazovanja i informisanja. Najčešće upotrebljavani instrumenti javne politike, barem u Srbiji, jesu regulacija […]

Pročitaj više
Arhitektura izbora i doniranje organa u Srbiji
Red heart at the human hands isolated on white

Kada govorimo o kreiranju javnih politika, jedan od interesantnijih pristupa koji je konceptualizovan u poslednjih petnaestak godina jeste meki paternalizam, ideja koja se najjednostavnije može predstaviti kao pristup regulaciji društvenih odnosa u kojem se regulator uzdržava od izričitih zabrana i naredbi, pristupa koji se uopšteno naziva tvrdi paternalizam i pokušava da ostavi široku slobodu izbora […]

Pročitaj više
Portugal: Šta je donela dekriminizalizacija svih droga za ličnu upotrebu?
porugal

Prvog jula 2001. Portugal je dekriminalizovao posedovanje za ličnu upotrebu svih postojećih droga, od marihuane do kokaina i heroina, i tako postao prva država na svetu koja je ovom problemu pristupila na takav način. Rezultati su impresivni, a portugalsko iskustvo postalo je osnov novog, humanističkog i pragmatičnog promišljanja pristupa borbi protiv problema prouzkovanih (zlo)upotrebom droga. […]

Pročitaj više