O NAMA

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP) je neprofitna, stručna organizacija civilnog društva, koja se bavi analizom, kreiranjem, zagovaranjem i obrazovanjem za javne politike. Članovi Grupe za analizu i kreiranje javnih politika su apsolventi Fakulteta političkih nauka u Beogradu, diplomirani politikolozi, master politikolozi, studenti master studija na FPN-u i doktorandi na pomenutom fakultetu.

Delatnosti GAJP-a podeljena su na četiri oblasti delovanja: obrazovanje za javne politike, istraživački rad, analiza i predlaganje javnih politika i javno zagovaranje.