dpoopvic

Praktični predlozi – Levica Srbije (Dragan Popović) – Reforma REM-a

Kandidat za narodnog poslanika liste “Borko Stefanović – Srbija za sve nas” Dragan Popović, govori o trenutnoj ulozi REM-a koja se negativno oslikava na rad elektronskih medija u zemlji. Zloupotreba, cenzura, kršenje zakona, neefikasnost u radu, su sami po sebi dovoljni razlozi da se ozbiljno razmišlja o reformi ovog nezavisnog tela, kao i o njegovoj budućoj poziciji u kreiranju elektronskog medijskog prostora.  Popović nudi konkretne mere i predloge, ali i otvoreno govori o rizicima koji postoje.

Zašto rad Regulatornog tela za elektronske medije smatrate problematičnim?  

Rad REM-a obeležili su brojni propusti od osnivanja do danas. Iako bi trebalo da nadzire korišćenje javnih frekvencija kao javnog dobra u vlasništvu građana Srbije, REM uglavnom služi kao pokriće za medijsku cenzuru i promociju vladajućih stranaka na elektonskim medijima. Brojne su odluke REM koje suštinski smanjuju slobodu medija i krše važeće zakone u Srbiji, od, u tom trenutku, nezakonite dodele dve frekvencije istom vlasniku, preko nereagovanja na govor mržnje i promociju nasilja, do odustva kontrole i masovnog kršenja ugovornih obaveza skoro svih televizija, pa do najnovijih slučajeva grubog kršenja zakona u slučaju nesankcionisanja promocije nasilja u “reality” programima, zatim direktnog prenosa rođendanske proslave SNS, ukidanja programa RT Vojvodine na predajniku Avala i konačno nameštenog izbora za članove UO RTS.

Na kojim vrednostima temeljite vaša rešenja?

REM je nezavisno telo koje je jedan od glavnih zaštitnika slobode informisanja, ali takođe i važan segment kontrolnog dela javne uprave (telo koje odgovara direktno izabranim predstavnicima građana, bez uplitanja izvršne vlasti). Glavne vrednosti koje moraju biti iza rešenja ovog problema su samim tim sloboda informisanja kao temeljno ljudsko prava i vladavina prava.

Koje mere vidite kao neizbežne za rešavanje ovog problema?

Glavne mere su:

  • anketni odbor novog saziva skupštine koji bi ispitao dosadašnje delovanje REM;
  • saslušanje glavnih aktera na medijskoj sceni, uključujući vlasnike medija, urednike, pojedine novinare, stručnu javnost i slično;
  • analiza rada REM korišćenjem postojećih materijala organizacija civilnog društva, izveštaja o stanju ljudskih prava i vladavine prava u Srbiji i slično;
  • razgovori sa članovima Saveta REM, sa naglaskom na razjašnjenje spornih odluka;
  • promena medijskih zakona kako bi se popunile uočene pravne praznine i izmenila pojedina sporna rešenja;
  • skupštinska odluka o razrešenju sadašnjeg saveta REM;
  • javni konkurs i transparentna procedura izbora novog saveta REM uz široko učešće zainteresovane javnosti;
  • izbor novog saveta REM;
  • uspostavljanje delotvornog mehanizma kontrole rada saveta REM od strane narodne skupštine.

Rizici koji mogu da se jave?

Glavni rizik je da se pređe linija između reforme REM i rušenja njegove nezavisnosti. Zato politika mora da se sprovede vrlo pažljivo i bez mešanja izvršne vlasti. Jedini akter koji je pozvan da sprovodi ovu politiku je Narodna skupština Republike Srbije.

Šta će vam biti dokaz da se stvari pomeraju u pozitivnom pravcu?

Reforma REM mora da se odrazi na povećanje slobode informisanja (koja se meri od strane brojnih relevantnih domaćih i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija), na bolju primenu važećih medijskih zakona (u merenju ovog indikatora u značajnoj meri će pomoći redovni izveštaji Evropske komisije o napretku Srbije u pregovorima sa EU) i na veći ugled ovog tela u javnosti Srbije (što se meri kroz ispitivanja javnog mnjenja).

Da  li u programu stranke obrađujete  pomenuti problem?

Ne detaljno, samo na nivou načela.