Open Data Meetup

Open Data Meetup na Fakultetu političkih nauka

„Većina podataka koje imamo koriste se samo jednom. Njihovim otvaranjem, u formatu koji je mašinski čitljiv, mogućnosti za ponovnu upotrebu postaju beskrajne.“ Ovim citatom mogla bi se kratko opisati poruka „Open Data Meetup“ koji su 29. decembra 2016. godine organizovali Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP) na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Gosti meetup-a bili su Irena Cerović, menadžerka Programa za reformu javne uprave u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Slobodan Marković, savetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom u Registru nacionalnih internet domena Srbije i Vladimir Trkulja, iz  Startit Centra. Panel je moderirao Filip Milenković ispred organizacija CRTA i GAJP.

Svaki šalter, svaki formular koji je popunjen predstavlja neko prikupljanje podataka koji se iskoriste jednom i više nikada. Država treba da radi na otvaranju ovih podataka i stavi ih na raspolaganje širokom krugu aktera koji imaju znanje da im daju dodatnu vrednost. Motivacija za otvaranjem će proisteći prvenstveno iz potrebe, koja raste.

Irena Cerović iz UNDP dala je kratak pregled istorije otvaranja podataka u svetu: „Dva su paralelna toka koja su motivisala otvaranje podataka: prvo, držanje države odgovornom, open data kao alat za građane putem kojeg oni imaju mogućnost da kontrolišu i prate rad države. Drugi tok je shvatanje da se na taj način otvaraju i velike mogućnosti za uštede, za promovisanje nekih razvojnih ciljeva kao što su veće zapošljavanje i podrška razvoju poslova.“ Otvoreni podaci postaju vrlo važni, a Cerović je naglasila da je ceo pokret relativno mlad. „Pričamo o nečemu što je započeto pre desetak godina, i razvoj open data pokreta prati razvoj tehnologije i mogućnosti. Dva su motiva ali je pokret jedan, kao deo globalnog partnerstva za otvorenu upravu – inicijative koja je potekla od Obame 2009. godine, a od tada je veliki broj država pristupio. Motivacija je proistekla upravo iz prilike da se podaci koriste za novi način komunikacije između države i građana. Koristi su nepredvidive i bezgranične.“, zaključila je ona.

Slobodan Marković iz RNIDS-a kao dobar primer u Srbiji istakao je Ministarstvo nauke i obrazovanja RS koje je otvaranjem podataka došlo do novog registra škola u Republici Srbiji, a po prvi put ove godine postojala je online berza starih udžbenika za školarce. „U Srbiji je institucionalno priča sa open data počela pre godinu i po dana, kada je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave preuzelo na sebe mandat za bavljenje otvaranjem podatka. U ovoj inicijativi učestvuje dvadesetak organizacija, razna ministarstva i državne agencije a potrebna je pomoć međunarodnih organizacija, i UNDP ima tu pionirsku ulogu u Srbiji. Do sada je otvoreno 100 data setova, Makedonija je otvorila oko 130, Hrvatska 300, dok su zapadne zemlje od 2009. otvorile i nekoliko hiljada.“, istakao je Slobodan Marković. On je studentima najavio i novu zakonodavnu regulativu kao i pokretanje državnog portala data.gov.rs.

Startit centri širom države rade na razvoju tehnologije i preduzetništva, na privlačenju investicija u znanje koje ljudi u Srbiji poseduju, ali se bavi i edukacijom i popularizacijom informaciono-komunikacionih tehnologija.  Vladimir Trkulja iz Startit centra osvrnuo se na potencijale otvorenih podataka za razvoj biznis sektora. „Otvoreni podaci većinom nisu oni koji su dostupni u našoj državi. Ključno je spremiti se tehnički, skupljati podatke sa više smisla i rezultati neće izostati. Informacije u realnom vremenu su vredne, potrebne su biznisu i oni su spremni za njih da plate.“, rekao je Vladimir Trkulja i najavio multidisciplinarnu školu o otvorenim podacima koju Startit sprema zajedno sa SHARE fondacijom i Fakultetom organizacionih nauka.

Panelisti su zaključili sa preporukom studentima da se bave temom otvorenih podataka, jer postoji veliki potencijal u svemu što je pomenuto, a bilo je i tema koji nismo ni pokrili tribinom, kao što su npr. open data crowdsourcing potencijali ili bezbednost podataka.