image-7f821ad4c20201a8002ed02d933937ab23248149e9513c272165828956e67900-V5434aa2f5a663-1024x768

Održan seminar “Javne politike i mladi”

Prvog dana seminara, učesnicima su se obratili Vladimir Novaković, zamenik predsednika GO Savski venac, Sava Martinović, zamenik sektetara GO Savski venac, narodni poslanici Žarko Obradović i Milisav Petronijević, dok su u ime Grupe za analizu i kreiranje javnih politika govorili predsednica Tamara Vukov i Boban Stojanović. Nakon svečanog otvaranja i kraćih izlaganja prvog dana na temu značaja participacije mladih, Boban Stojanović je drugog dana seminara održao predavanje na temu javnih politika, posle čega su polaznici podeljeni u pet grupa. Članovi Grupe za analizu i kreiranje javnih politika – Tamara Vukov, Boban Stojanović, Ana Vušurović, Igor Radak i Miloš Hrkalović – su sa učesnicima definisali lokalne probleme i kao mentori obučili polaznike kako da na kvalitetan način napišu predlog praktične politike, ali i na koji način da zagovaraju rešenja kod predstavnika vlasti. Učesnicima su na kraju ovog dvodnevnog seminara dodeljeni sertifikati.