Dani javnih politika 2016

Održan drugi dan seminara „Dani javnih politika“

Drugi dan seminara Dani javnih politika na Fakultetu političkih nauka održala je predsednica Grupe za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP) MA Tamara Vukov koja je govorila o rodno odgovornom budžetiranju. „Rodno budžetiranje predstavlja novi pristup u izradi budžeta, gde se u obzir uzimaju stvarne potrebe građana i građanki. Ovakvo budžetiranje nije deljenje budžeta pola – pola niti je usmereno samo ka ženama“, izjavila je Vukov. Primer neravnopravnosti je i činjenica da se više novca ulaže u kampanje podizanja svesti o raku grlića materice dok se kancer koji je tipičan za muškarce skoro i ne pominje. Ona je naglasila da je Ministarstvo finansija donelo Plan uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak primene i donošenja budžeta Republike Srbije za 2017. godinu. „Najbitnija stvar kod rodnog budžetiranja jeste da ono ne zahteva nova budžetska sredstva već su postojeća drugačije raspoređena. Cilj ovog budžetiranja je transparentnost, demokratizacija i smanjenje diskriminacije“, naglasila je Vukov.

Dr Goran Milovanović iz Data Science zajednice Srbije je na drugom predavanju govorio o analizi sadržaja na internetu i upoznao učesnike seminara sa temom „Data Science i Big Data“. On je kroz prikaz analize načina na koji je Srbija reprezentovana u online medijima na engleskom jeziku ukazao na neke od mogućnosti „Mi čitamo ali kompjuter nema tu sposobnost. Sadržaj na internetu se “čita“ tako što se nestruktuirani tekst mapira matematički u strukturu. Na taj način se analizira ogromna količina podataka koja nam je dostupna na internetu i ta analiza se koristi i u svrhu analize i kreiranja javnih politika“, objasnio je dr Milovanović. On se osvrnuo i na primene i posledice Data Science procesa ukazujući na to da bi na primer razvijanje sistema koji prati određene zahteve administracije u mnogome unapredio rad, ali i imao za posledicu moguće sajber napade koji bi prouzrokovali ogroman haos.

Predavanje na temu „Javne politike između slobode izbora i regulacije“ je održao MA Nikola Jović sa Fakulteta političkih nauka. „Kada dođete u situaciju da donosite odluke, najveća tenzija je uvek ona između slobode izbora i regulacije. Čak i u najliberalnijim zemljama prisutan je sve veći trend regulacija koje zadiru u slobodu pojedinaca“, kazao je MA Jović. On je naveo da država koja se previše meša u privatne izbore građana može da ima za posledicu smanjenje osećanja odgovornosti. Dodao je da jedan od razloga zbog kojeg se malo bavimo regulacijama taj što njihovi efekti deluju mnogo manje strašno nego kada građani čuju da će doći do podizanja poreza ili povećanja javne potrošnje. „Javne politike koje se u svojim sprovođenjima oslanjaju na regulacije moraju biti srazmerne, da pogađaju isključivo target grupu, budu zasnovane na proverljivim i potpunim podacima i neprestano evaluirane“, podvukao je MA Nikola Jović.

Poslednje predavanje drugog dana seminara održala je urednica Nove ekonomije Biljana Stepanović iz Business Info Group koja je govorila o mogućnostima zapošljavanja mladih koji nemaju stranačku vezu i nisu strani investitori. „Prvo što treba da uradite je da ozbiljno razmislite da li hoćete da radite ultimativno i bezuslovno. Nije neophodno da se počne od onoga šta je vaš san, važno je da se počne. Morate biti uporni.“, kazala je Stepanović. Ona je takođe dala savete i sugestije o kojima mladi treba da razmišljaju u njihovoj potrazi za praksama i zaposlenjem. „ Mladi ljudi moraju da razvijaju kritičko mišljenje, da budu hrabri da postavljaju pitanja. Svaki rad će vam se isplatiti, znanje i iskustvo niko ne može da vam uzme.“, ocenila je Biljana Stepanović.

Tradicionalni seminar „Dani javnih politika“ je zatvoren obraćanjem predsednice GAJP-a MA Tamare Vukov koja se zahvalila sponzorima, Centru za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike FPN-a na još jednoj saradnji, Fakultetu političkih nauka kao i Konrad Adenauer fondaciji, a zatim je usledila dodela sertifikata svim polaznicima.