GAJP održao fokus grupu o zelenoj ekonomiji u Srbiji

GAJP održao fokus grupu o zelenoj ekonomiji u Srbiji

Centar za održivi razvoj Grupe za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP) održao je fokus grupu u okviru projekta “Revision of the Economy in the Balkans: Change Policy not Climate”. Učesnici fokus grupe bili su predstavnici kompanija koje se bave zelenom ekonomijom, stručnjaci iz ove oblasti, aktivisti iz civilnog sektora kao i predstavnici zelenih partija iz Srbije.

U Srbiji postoji veliki kapacitet za razvoj zelene ekonomije, posebno u oblastima poljoprivrede, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, održivog transporta i turizma. Nažalost taj potencijal nije prepoznat u dovoljnoj meri, i još uvek se više ulaže u tzv. prljave tehnologije, koje negativno utiču ne samo na životnu sredinu i zdravlje građana, već i na ekonomsku aktivnost.

Naglašena je potreba za razvojem zelene ekonomije, kao lokalne ekonomije gde se prednost daje malim i srednjim preduzećima, i razvoju inovativnog preduzetništva i nauke. Prava radnika, rodna ravnopravnost i podrška zapošljavanju ranjivih društvenih grupa istaknuta je kao neodvojivi deo zelene ekonomije.

Informacije prikupljene u fokus grupi biće iskorišćene  u istraživanju koje će biti objavljeno krajem godine.

Cilj projekta je skretanje pažnje donosioca odluka i šire javnosti na potencijale za razvoj zelene ekonomije u regionu, podsticanje promene u obrascima proizvodnje i potrošnje dobara i usluga, kao i promovisanje participativnog načina odlučivanja.

Projekat sprovode Udruženje građana “U mreži“ (Networked)  u saradnji sa Grupa za analizu i kreiranje javnih politika iz Srbije, BlueLink.net iz Bugarske i Sunrise iz Makedonije, uz podršku GEF – Green European Foundation iz Brisela.