GAJP Serbia Vision

GAJP na Serbian Vision multikongresu

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika  održala je 27.11. na multikongresu SERBIAN VISION radionicu na temu pisanja predloga javnih politika.

Na početku radionice, predsednica GAJP-a Tamara Vukov pozdravila je učesnike i upoznala ih sa radom GAJP-a. Zatim je učesnike ukratko uvela u temu javnih politika i objasnila kako se piše predlog javnih politika odnosno koji su neophodni koraci koji se moraju pratititi prilikom pisanja predloga.

Učesnici su predložili nekoliko tema odnosno problema koje oni vide kao značajne. Među predlozima izdvojila su se dva problema: „Nepristupačnost grada osobama sa invaliditetom“ i „Zagađenje rukavca Ade Huje“.

Tokom radionice učesnici su sa svojim mentorima razradili pomenute probleme, odnosno definisali problem, formulisali opcije javne politike, izabrali najoptimalnije rešenje, odredili kriterijume evaluacije.

SERBIAN VISION je multikongres koji je održan 26. i 27. novembra 2016. godine, u Beogradu, u Hotel Radisson Blu Old Mill.

U okviru ovog događaja održano je 60 dvočasovnih prezentacija različitih tema:: ljudska prava, ekonomiju, EU integracije, obrazovanje, kulturu, zdravlje, zaštitu životne sredine, bezbednost, inovacije, kao i mnoge druge.

Cilj multikongresa je jačanje uloge civilnog društva u zemlji i stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta, umrežavanje i informisanje aktivne publike.