DSC_0024

Održana tribina „Analiza omladinske politike i civilnog društva na opštini Voždovac“

U četvrtak, 19. januara 2017. godine, u Skupštinskoj sali opštine Voždovac održana je tribina „Analiza omladinske politike i civilnog društva na opštini Voždovac“. Prisutni su imali priliku da steknu osnovne uvide u mogućnosti omladinskog angažovanja, kao i da se upoznaju sa značajem saradnje lokalne samouprave i civilnog sektora u kreiranju kvalitetne omladinske politike, uz naglašavanje primera dobre prakse.

Na početku tribine, moderator Miloš Hrkalović uputio je članu Veća GO Voždovac Milanu Todiću i odborniku Stojanu Jovanoviću veliku zahvalnost na podršci i gostoprimstvu. Na tribini su govorili predstavnici organizacija mladih i za mlade: Tamara Vukov, predsednica Grupe za analizu i kriranje javnih politika (GAJP), Stefan Vukojević, predsednik Upravnog odbora Otvorene komunikacije i Đorđe Jovićević, koordinator za razvoj politika i javno zagovaranje Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS).

Svi govornici su se saglasili oko važnosti aktivizma mladih i značaja koju ima omladinska politika. Predsednica GAJP-a je kao primer aktivizma istakla osnivanje organizacije koju vodi, a koja je nastala na ličnom entuzijazmu osnivača, budući da su želeli da se bave svojom strukom i da utiču na promene u društvu. Stefan Vukojević je naglasio da bez aktivizma mladih ne mogu da budu sprovedene aktivnosti koje će njima samima koristiti u ličnom razvoju, uz neophodno približavanje koncepta omladinskog aktivizma i mogućnosti za angažman putem različitih vidova komunikacije. Predstavnik KOMS-a se nadovezao rečima da je mlade  moguće uključiti u projekte, ali da im je neophodno pružiti uvid u šanse koje imaju u sklopu participacije na lokalnom nivou, kao i da je potreban mentorski rad i razmena znanja i iskustva, kako među kolegama, tako i među organizacijama.

Kada je reč o saradnji lokalnih donosilaca odluka i organizacija civilnog društva, prepoznat je značaj saradnje ta dva sektora kako bi se na pravi način uticalo na poboljšanje položaja mladih. Identifikovano je da lokalne samouprave pomažu na različite organizaciono-tehničke načine rad organizacija, ali da je najvidljiviji način putem projektne podrške. Kao najeklatantniji primer dobre prakse, Tamara Vukov je pomenula projekat „Škola javnih politika i lokalne samouprave“, koju je GAJP organizovao uz podršku Gradske opštine Voždovac u periodu od aprila do juna 2016. godine, kada je grupa mladih ljudi dobila priliku da identifikuje probleme, a kasnije posredstvom predloga praktičnih politika da opštinskim čelnicima ponudi određena rešenja tih problema. Dodatno, govornici su podvukli da bi mogla da se uspostavi određena forma insitucionalizovane saradnje lokalnih vlasti i organizacija čiji je fokus na omladinskoj politici.

Na kraju, ali ne i najmanje značajno, govornici su ponudili svoja viđenja daljeg unapređenja omladinske politike i rada organizacija civilnog društva. Zanimljivo je da su svi apostrofirali neophodnost podrške mladima u obrazovanju i sticanju veština kako bi na kvalitetan način mogli da daju istinski doprinos konkretnim politikama na lokalnom nivou.