Miloš Hrkalović

Miloš Hrlaković

MA Miloš Hrkalović je rođen 1989. godine u Beogradu. Završio je osnovne akademske studije politikologije, kao i master studije politikologije (Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike), pri čemu je master rad odbranio 2015. godine (tema: Uticaj organizacija civilnog društva na antikoruptivne politike u Srbiji). Iste godine upisuje doktorske studije politikologije.

Učestvovao je na više desetina naučno-stručnih skupova, seminara i konferencija. Aktivan je u organizacijama civilnog društva: jedan je od osnivača i generalni sekretar profesionalnog politikološkog udruženja Grupa za analizu i kreiranje javnih politika i General Affairs Advisor Studentskog udruženja BEUM, u okviru kojih je bio menadžer i saradnik na većem broju projekata. Pored angažmana u civilnom sektoru, stažirao je u Agenciji za borbu protiv korupcije i radio kao novinar. Trenutno je zaposlen u Gradskoj opštini Savski venac. Više puta je sprovodio značajna politikološka istraživanja, autor je nekoliko analiza, uz tri objavljena rada.

Osnovne sfere interesovanja su mu organizacije civilnog društva, političke partije, konstitucionalne institucije, korupcija i javne politike. Govori engleski i ruski jezik.

Kontakt: milos.hrkalovic@gajp.org