Lav Boris Kozakijević

Lav Boris Kozakijević

Pored GAJP-a, aktivan u još dve organizacije civilnog društva u kojima radi kao projektni asistent i bavi se edukativnim programima. Interesuju ga prakseologija, politička filozofija, obrazovne politike i primenjena bihevioralna nauka. Stavlja naglasak na institucije i podsticaje. Alumnista DAUS-a. Apsolvent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.