Igor Radak

Igor Radak

Student završne godine politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Posebno je zainteresovan za javne politike, političku kulturu, modernu političku filozofiju kao i odnos religije i politike.