Filip Milenković

1Filip-Milenković

Pored Fakulteta poličkih nauka, studirao i filozofiju i medije i kulturu. U poslednje vreme programira. Alumnista DAUS-a, naprednog dodiplomskog programa Beogradske otvorene škole. Stažirao na USAID-ovom Projektu jačanja ekonomske sigurnosti. Pisao i piše za više onlajn medija. Više godina se profesionalno bavi komunikacijama. U proteklih osam godina učestvovao u osnivanju i vođenju više nevladinih organizacija, onlajn medija i jedne firme.

Sfere interesovanja: strateško planiranje i komuniciranje, growth hacking, javne politike, mediji, politička filozofija, startapi, programiranje

Kontakt: philip.milenkovic@gmail.com