Enes Dinić

Enes Dinić

Apsolvent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Student 19. generacije naprednih dodiplomski studija u okviru Beogradske otvorene škole. Predsednik sportskog udruženja FPN. Učestvovao na brojnim projektima zajedno sa NVO organizacijama, učesnik brojnih seminara. Bio mlađi saradnik na predmetima Istorija političkih teorija I i II. Radio kao istraživač na projektu monitoringa političkih partija o ponudama javnih politika u okviru izbornog procesa, projektu KAS-a i Centra za demokratiju, kao i u Narodnoj skupštini, u kancelariji narodne poslanice Ranke Savić.

Sfere interesovanja: javne politike, javna uprava, lokalna samouprava, međunarodna politika, bezbednost, međunarodno humanitarno pravo, bezbednost. Slobodne sfere interesovanja: film, pozorište i sport. Veruje da nema tog posla koji ne može da se uradi.