Boris Feldeždi

Boris Feldeždi

Boris Feldeždi je diplomirani politikolog – Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Angažovan na nekoliko projekata koji se tiču društvenih i ekonomskih problema, a pored toga se bavi i privatnim poslom. Pasionirani sakupljač bespotrebnog znanja, lak na dobar profit i inovativnost. Moli se bogovima slobodnog tržišta.