ajova

Pilot projekat Ajove – Digitalne vozačke dozvole

Tehnologija sve više zalazi u sve sfere naših života sa idejom da nam život učini jednostavnijim i lakšim. Predonosti tehnologije sve vise uviđaju i zaposleni u javnoj upravi i administraciji, te teže da usluge koje pružaju građanima učine još lakše dostupnim i boljim. Jedan od takvih inovativnih pristupa nam dolazi iz američke države Ajove, gde je u toku pilot projekat digitalizacije vozačkih dozvola.

Oko 100 zaposlenih u departmentu za prevoz Ajove deo su tromesečnog pilot  projekta koji ima za cilj da testira aplikaciju za mobilni telefon, koju je  Morpho Trust nazvao mDL (mobile driver’s lincens) i koja će možda jednog dana zameniti klasične vozačke dozvole kakve sada koristimo.

Upotreba digitalne vozačke dozvole je ograničena, na primer korisnici ne mogu s njom dokazivati punoletsvo prilikom kupovine alkoholnih pića. Smisao korišćenja digitalne dozvole jeste da se testiraju svi mogući scenariji koji mogu nastati korišćenjem digitalnih dozvola u Ajovi ili širom SAD.

Koje su rednosti ove nove tehnologije?

Pre svega, podaci na vozačkim dokumentima će se lakše menjati (update), bez potrebe da se čitava vozačka dozvola štampa ponovo, što svakako smanjuje troškove. Takođe, korisnici neće morati da čekaju u dugim redovima kako bi podigli svoje vozačke dozvole. Menjanje podataka poput adrese, moći će da se obavi online.

Mobilna aplikacija bi takođe pružila državama mogućnost da građanima pruže još usluga i proslede više informacija kroz zaštićene i zvanične kanale. Ova aplikacija zapravo otvara mogućnost da se sve usluge vezane za vozačku dozvolu i registraciju vozila u budućnosti obavljaju online kroz dvosmernu komunikaciju korisnika i pružaoca usluge.

Postavlja se pitanje sigurnosti, odnosno da li će, s obzirom da vozačke dozvole funkicionišu online i preko aplikacije, biti lakše činiti prevare?  Predstavnici  MorphoTrust-a tvrde da dodatna aplikacija koja garantuje autentičnost podataka kao i fotografije korisnika neće u potpunosti uspeti da eleminiše prevere ali će ih svakako smanjiti.

Sada kada je pilot projekat završen, ostaje da se obavi evaluacija i da se zatim, na osnovu rezultata preduzmu dalji koraci. Predstavnici MorphoTrust-a kažu da su nekoliko scenarija u igri. Prva opcija jeste da se krene u novi pilot projekat koji bi uključio veći broj korisnika. Druga opcija je da se građanima omogući  da “skinu” aplikaciju i da je sami testiraju. Treća opcija je partnerstvo sa privatnom kompanijom, sa kojom bi se simulirao prelaz sa klasičnih na digitalne vozačke dozvole.  Takođe, predstavnici vlasti razmišljaju da koriste digitalnu vozačku dozvolu, kao alternativnu i privremenu, dok korisniku ne stigne trajna  dozvola.

Predstavnici MorphoTrust-a oduševljeni su mogućnostima koje ova aplikacija otvara. Takođe, zakoni Ajove ne sprečavaju objavljivanje aplikacije i davanje iste građanima na korišćenje što otvara dodatne mogućnosti.

“Na kraju, radi se o tome da građanima date mogućnost izbora i pogodnosti. Izbor na koji način će koristiti usluge koja im lokalna vlast pruža, zatim da li će svoju dozvolu imati u digitalnom ili štampanom formatu” zaključuju predstavnici i zagovornici pilot programa digitalnih vozačkih dozvola.

 Autorka teksta  – Tamara Vukov