Suncobrani u Beogradu: Kako kreatori politika prave problem
suncobrani

Kreatori javnih politika se često susreću sa pitanjem da li neku oblast regulisati ili prepustiti tržištu. Često je ovo “pitanje svih pitanja” za kreatore javnih politika, ali i drugu zainteresovanu stranu – građane, odnosno civilno društvo. Regulacija pre svega predstavlja propisivanje “pravila igre”, odnosno normiranje određene oblasti. Kreatori javnih politika propisuju dispozicije, a realizaciju obezbeđuju […]

Pročitaj više
Beogradska konferencija mladih – “Pretvoriti Beograd u evropski centar urbane kulture”

Na Beogradskoj konferenciji mladih, sektor za kulturu bavio se pitanjem kulture u Beogradu. Sektor je radio pod mentorstvom Filipa Milenkovića. “Pretvoriti Beograd u evropski centar urbane kulture” Predlog praktične politike Sektora za kulturu urađen je prvenstveno sa ciljem boljeg uključivanja mladih u kulturni život Beograda. Odnos između mladih i kulture nam govori o tome koliko kvalitetno mlade […]

Pročitaj više
Beogradska konferencija mladih – „Povećati bezbednost saobraćaja u našem gradu“

Na Beogradskoj konferenciji mladih, sektor za saobraćaj bavio se pitanjem bezbednosti u saobraćaju. Sektor je radio pod mentorstvom Borisa Feldeždija. Povećati bezbednost saobraćaja u našem gradu Problemi Zbog nepažnje, nemara i loše signalizacije, dolazi do prekoračenja dozvoljene brzine koje za posledicu ima veliki broj povređenih i stradalih i veliku materijalnu štetu. Do saobraćajnih nezgoda sa velikim […]

Pročitaj više
Beogradska konferencija mladih – „Rešenje zagađenosti grada Beograda“

Na Beogradskoj konferenciji mladih, sektor za zaštitu životne sredine, bavio se pitanjem zagađenosti grada Beograda. Sektoru je radio pod mentorstvom Miloša Stančića Rešenje zagađenosti grada Beograda Da li je Beograd zaista BEO-GRAD ili je sve crnji i crnji?! Ono što primetimo i s divljenjem komentarišemo kada se vratimo iz nekih evropskih metropola jeste između ostalog […]

Pročitaj više
Beogradska konferencija mladih – „Vratiti mlade na sportske terene“

Na Beogradskoj konferenciji mladih, sektor za omladinu i sport bavio se pitanjem sporta. Sektor je radio pod mentorstvom dipl.politikologa Miloša Hrkalovića Vratiti mlade na sportske terene Opis problema Prema Nacionalnoj strategiji za mlade za period od 2015. do 2025. godine donetoj krajem februara 2015. godine, zaključuje se da je danas jedan od najvećih problema kvalitet […]

Pročitaj više
Beogradska konferencija mladih – „Volontiranje kao put do posla“

Na Beogradskoj konferenciji mladih, sektor za privredu bavio se pitanjem volontiranja. Sektoru je u radu na predlogu javne politike pomagala MA Tamara Vukov. Volontiranje kao put do posla Volontiranje predstavlja kako društveno koristan rad tako i aktivnost koja doprinosi jačanju ličnih kompetencija pojedinca čime se direktno doprinosi razvoju i napretku lokalne zajednice. Mladi ljudi volontiranjem […]

Pročitaj više