"Smoking, you stink," reads a cigarette package in Spanish that was used in an anti-smoking campaign in Uruguay.

Urugvaj bez duvanskog dima

Duvanski dim ubija. Cigarete su adiktivne. Cigarete su, zaključak je, loše. Pušenje nije dobra navika. Duvanski dim je štetan, kako po pušače, tako i po njihovu okolinu. To su pretpostavke na osnovu  kojih se država Urugvaj upustila u odvraćanje građana svoje zemlje od pušačkih navika i zaštitu nepušača od izloženosti duvanskom dimu, pozivajući se na javno zdravlje i zaštitu života.

Urugvaj je jedna od retkih zemalja na svetu koja je problemima koje izaziva duvanskim dim pristupila obimnim setom rigoroznih mera. Prva je država u Južnoj Americi koja je stoprocentno oslobođena od duvaskog dima. Pored Urugvaja, slične mere preduzele su i Francuska, Irska, Švedska i Norveška. Ishod ovakvog pristupa je da je broj pušača drastično smanjen, i da apsolutna većina građana Urugvaja podržava ovakvu politiku, uključujući i pušače.

Kratka retrosepektiva

Urugvaj je bio nacija sa tradicionalno velikim brojem pušača. Propis koji parcijalno zabranjuje pušenje na javnim mestima donet je 1996. godine, ali se uglavnom nije primenjivao. Ministarstvo zdravlja i civilni sektor obavezali su se 2003. godine da će raditi zajedno na uspostavljanju okruženja slobodnog od duvanskog dima u svim zdravstvenim, obrazovnim i javnim ustanovama u naredne dve godine. Septembra 2004. godine Urugvaj ratifikuje Okvirnu konveciju o kontroli duvana. Predsedničkim dekretom zaključuje se da sve zdravstvene ustanove treba da budu 100% slobodne od duvanskog dima.

Tabare Vaskes, onkolog koji se u svojoj dugogodišnjoj lekarskoj praksi susretao sa različitim oblicima raka dobijenih od posledica pušenja i duvanskog dima, 2005. godine biva izabran za predsednika, i pitanje borbe protiv duvanskog dima postavlja kao prioritetno. Mere izglasane tokom 2005. godine stupaju na snagu 2006. i u narednim godima uspevaju da drastično smanje broj pušača.

Mere

Mere za koje se Urugvaj opredelio uključuju zabranu pušenja na svim javnim mestima, zabranu promocije duvanskih prozivoda, uključujući i zabranu sponzorstava, oporezivanje duvanskih proizvoda, javnu edukaciju, kao i obavezna specijalna pakovanja za sve duvanske proizvode, na kojima vizuelno upozorenje o štetnim posledicima konzumiranja cigareta pokriva 80% pakovanja. Od kada je uvedeno ovakvo rešenje, broj pušača u Urugvaju smanjivan je za 4 odsto godišnje. Proizvodjačima cigareta takođe je zabranjeno da na tržistu nude više od jednog svog proizvoda.

Ovako izgledaju pakovanja cigareta u Urugvaju:

Warnings-on-cigarette-packets1

Podrška građana

Od samog početka, borbu za Urugvaj bez duvanskog dima i javno zdravlje, pored države vodi i civilni sektor. Nacionalnom zadatku pristupa se u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje se kontinuirano bave istraživanjima i javnim zagovaranjem, ali i uz nastojanje da se mobiliše podrška građana, naročito pušača.

“Milion hvala”

Mesec dana nakon stupanja na snagu mera koje za cilj imaju da građane i građanke Urugvaja odvrate i sačuvaju od štetnog uticaja duvanskog dima, marta 2006. godine pokrenuta je ambiciozna kampanja “milion hvala”, koja je za cilj imala prikupljanje otvorene podrške milion građana i građanki Urugvaja.U pitanju je trećina građana, s obzirom da u Urugvaju živi oko 3.5 miliona stanovnika. Kampanja je započeta sa malih ekrana, direktnim obraćanjem predsednika Tabare Vaskesa. Uključivala je i spotove na kojima su se pojavljivale javne ličnosti, reklamne poruke po taksi vozilima, kao i pokretne bilbodrde koji su govorili o namerama kampanje i željenim ishodima. Za samo par nedelje, odnosno za 45 dana, milion i tri stotine hiljada građana i građanki Urugvaja odazvalo se pozivu. Podrška se mogla iskazati i putem interneta, ali i besplatnim telefonskim pozivom.

Ovakvu državnu politiku trenutno podržava apsolutna većina pušača.

Namere i ostvareni rezultati

Namera, poručuju promoteri ovakve politike, nije rat sa pušačima, već njihova edukacija, odnosno upoznavanje sa negativnim posledicama koje izazivaju pušanje i duvanski dim, i zaštita života.

To je ubistvo. Mi smo u napornoj borbi – veoma napornoj – i moramo se boriti protiv veoma jakih interesa. Ovde smo u borbi za život. Niko ne sme da bude ometen u ovoj borbi za život, jer od svih vrednosti, najvažnija je vrednost života.

“Sve to su zavisnosti. Od svih zavisnosti, jedina dobra je ljubav.”

Reči su Hose Muhike, planetarno izuzetno popularnog “najsiromašnijeg predsednika na svetu“, koji je 2010. godine na predsedničkom mestu nasledio Tabare Vaskeza. Princip kojim se Urugvaj vodi jeste princip javnog zdravlja. Prema zvaničnim navodima, duvanski dim je odgovoran za više hiljada smrti godišnje u Urugvaju. Broj pušaca je prepolovljen, uz pad od skoro 4% godišnje.  U slučaju mladih, broj pušača se godišnje smanjivao za skoro 8 odsto. Podrška građana ovakvom zakonodavstvu je apsolutna, uključujući i podršku apsolutne većine pušača. Namera zakondavca je da broj pušaca bude smanjen na neverovatnih 5 odsto.

Tužba pred međunarodnim sudom

Iako apsolutna vecina državljana Urugvaja podržava ovakvu rigoroznu politiku, pojavio se problem spolja. Kompanija Philip Morris tužila je državu Urugvaj, tražeći odštetu od 25 miliona dolara. Slučaj pred međunarodnim sudom je od šire vaznosti, s obzirom se na njemu prelamaju dva principa: princip koji državi daje pravo da se stara o javnom zdravlju, i princip slobodne trgovine koji podrazumeva i promociju legalnih proizvoda. Ista kompanija je svoju proizvodnju povukla iz Urugvaja. Argument pred međunarodnim sudom je kršenje bilateralnong investicionog sporazuma. Tužba je pokrenuta 2010. godine. Slučaj je i dalje otvoren.

Zaključak

Urugvajsko rešenje, sudeći po efektima, uspeva u svojim namerama. Preduzete mere ispostavile su se kao efektivne. Princip javnog zdravlja uzdignut je iznad principa slobodnog tržista, zadirući u pravo na slobodnu promociju legalnih proizvoda. Iako po karakteru paternalističko, rešenje nije u neskladu sa demokratskim raspoloženjem građana Urugvaja, koji se ovakvoj politici ne protive, tako da nije moguće govoriti o zabranama koje su nametnute.

Urugvaj je uspeo u nameri da se oslobodi od štetnih efekata duvanskog dima. Pobornici primata javnog zdravlja i prava države da se o istom stara, u Urugvaju mogu da pronađu model na koji mogu da se ugledaju. Sa druge strane, pobornici slobodnog tržista će prigovarati da država ne treba da se meša u privatne odnose, bez obzira što odlučnom politikom može da sanira neke od targetiranih neželjenih negativnih efekata. Do tada, broj pušača u Urugvaju će verovatno kontinuirano da opada.

Filmska preporuka: „Thank you for smoking“

Autor – Filip Milenković