Demokratija po hitnom postupku?
demokratija-po-hitnom-postupku_-680x350

Predmet ovog teksta jeste sve učestalija praksa Narodne skupštine da se zakoni donose po hitnom postupku. Cilj teksta jeste da se pokrene rasprava da li donošenje zakona po hitnom postupku narušava demokratičnost ili je samo reč o efikasnijem radu parlamenta. Deseti saziv Narodne skupštine Republike Srbije konstituisan je 16. aprila 2014. godine. Poslanici su se […]

Pročitaj više
Participacija u kreiranju instrumenata javne politike – primer dobre prakse
civilnodrustvo

Kada se govori o instrumentima javne politike, mora se imati na umu da se u njih mogu ubrojati brojne grupe, kao što su regulacija i normativni akti, novi menadžment vlasti, tržišni mehanizmi, oporezivanje, davanja, javna potrošnja, ali i raznovrsni instrumenti iz oblasti obrazovanja i informisanja. Najčešće upotrebljavani instrumenti javne politike, barem u Srbiji, jesu regulacija […]

Pročitaj više