Arhitektura izbora i doniranje organa u Srbiji
Red heart at the human hands isolated on white

Kada govorimo o kreiranju javnih politika, jedan od interesantnijih pristupa koji je konceptualizovan u poslednjih petnaestak godina jeste meki paternalizam, ideja koja se najjednostavnije može predstaviti kao pristup regulaciji društvenih odnosa u kojem se regulator uzdržava od izričitih zabrana i naredbi, pristupa koji se uopšteno naziva tvrdi paternalizam i pokušava da ostavi široku slobodu izbora […]

Pročitaj više
Portugal: Šta je donela dekriminizalizacija svih droga za ličnu upotrebu?
porugal

Prvog jula 2001. Portugal je dekriminalizovao posedovanje za ličnu upotrebu svih postojećih droga, od marihuane do kokaina i heroina, i tako postao prva država na svetu koja je ovom problemu pristupila na takav način. Rezultati su impresivni, a portugalsko iskustvo postalo je osnov novog, humanističkog i pragmatičnog promišljanja pristupa borbi protiv problema prouzkovanih (zlo)upotrebom droga. […]

Pročitaj više
Kako rešiti problem nelegalnog oružja i redukovati posed legalnog
gunpolicuy

Da li ste znali da je Srbija peta zemlja u svetu i treća u evropi po broju oružja na 100 stanovnika, sa stopom od 37.8? Ispred nas su samo SAD, Jemen, Švajcarska i Finska. Po procenama MUP-a, u Srbiji ima preko 3 miliona komada oružja u privatnom vlasništvu, (dok neki stručnjaci smatraju da broj ilegalnog […]

Pročitaj više
Gradski prevoz u Beogradu – budžetska rupa bez dna

Politika linijskog prevoza putnika na teritoriji Grada Beograda, ili kako se popularno naziva – gradskog prevoza proizvodi posledice koje predstavljaju veliku štetu Gradu Beogradu. Ovu politiku (obezbeĎivanje javnih usluga graĎanima) kreira Grad Beograd, a prema važećoj odluci usluge obavljaju javno komunalno preduzeće kao i prevoznici kojima je ugovorom povereno vršenje ovih delatnosti. Evidetno je da […]

Pročitaj više
Recept kako čoveka načiniti boljim

Danas smo svedoci velikog broja poziva za pomoć. Bolesti, nesreće, siromaštvo, ratovi donose veliki broj žrtava širom sveta, ostavljajući za sobom one kojima je pomoć potrebna kako bi što lagodnije nastavili sa svojim životima. Zavisno od političkog konteksta i epohe, za pomoć žrtvama odgovornost na sebe su preuzimale, pre svega, posebne organizacije (poput crkve) ili […]

Pročitaj više
Uvođenje rodne ravnopravnosti u javne politike (gender mainstreaming)

Uvođenje rodne ravnopravnosti u javne politike (gender mainstreaming) uspostavljeno je kao globalna strategija za ostvarivanje rodne ravnopravnosti 80tih godina XX veka. Tačnije, na Četvrtoj svetskoj konferenciji Ujedinjenih nacija o ženama, održanoj u Pekingu 1995. godine, doneta je odluka o uvođenju rodne perspektive u javne politike. Države članice su prihvatile uvođenje rodne perspektive u javne politike […]

Pročitaj više